Traseul Curmătura Brătilei – Vârful Oticu – Vârful Roșu – Iezerul Mare – Cabana Voina


până pe Vârful Roșu, apoi pe Vârful Roșu – Crucea Ateneului – Cabana Voina si pe Crucea Ateneului – refugiul Iezer.

Timp de parcurs: 9 ore până la refugiul Iezer si 13 ore până la Cabana Voina

Iarna se poate merge pe schiuri, dar după ninsori mai mari este pericol de avalanșe.

Din Curmătura Brătilei părăsim marcajul de creastă cu bandă roșie, pe cel cu triunghi roșu, care ne duce la dreapta – sud – coborând pe o potecă ce ocolește pe versantul de vest Vârfurile Brătila și Cățun de 2206 metri, și se termină în Șaua Mezea, la 1856 metri. Din șa, marcajul ne duce spre Muntele Mezea, depășim vârfurile de 2004 metri și 2031 metri, de unde se vede versantul de nord al Masivului Iezer – Păpușa.

Coborâm în Șaua Păișului, ocolim Vârfurile Muntelui Oticu pe versantul estic, ajungem la Izvorul Oticului, ocolim alte vârfuri, apoi urcăm o pantă ajungând în Curmătura Oticului la 1865 metri. Ajungând într-o a doua șa mai înaltă, avem în stânga Izvorul Boarcășului, Obârșia Dâmboviței spre Iezer, și în dreapta domeniul Izvorului Roșu, mai jos al Cremenii, apoi al Văsălatului – bazinul hidrografic al Rîului Doamnei.

Poteca ne duce pe culme prin pajiști și ienuperi, apoi urcă pe Piciorul Muntelui Roșu, cu lespezi de piatră. După 7 ore din Curmătura Brătilei, ajungem pe platforma Vârfului Roșu la 2469 metri, unde găsim un stâlp de marcaj. Pe culmea principală a masivului Iezer – Păpușa găsim marcajul de creastă cu bandă roșie care ne duce la dreapta, coborând în punctul Crucea Ateneului, apoi la stânga, pe marcajul cu punct albastru, și în 30 de minute ajungem la refugiul Iezer, în căldarea Iezerului Mare, lângă Lacul Iezer.

De la Crucea Ateneului continuă marcajul pe bandă roșie pe culmea Muntelui Văcarea, la Cabana Voina, timp de 3½ – 4 ore.


Trasee Munții Făgăraș
Comentarii
This page loaded in 0.0034 seconds. Memory usage: 396 - 456 KB.