Traseul Muntele Marginea – Strunga Doamnei sau Vârful Negoiu, prin Culmea Florea – Podeanu


Timp de parcurs: 5 - 5½ ore

Iarna sunt avalanșe în zona Podeanu – Negoiu

În pășunile Muntelui Marginea, poteca noastră se desprinde din traseul 47, spre est, șaua Comarnicului, jalonată de stâlpi metalici. Urcăm pe lângă stâna Dănenilor, saivanul și cantonul pasatoral unde putem să ne adăpostim, apoi ajungem în șaua de lângă Lacul Cerbului de unde mergem la stânga, spre nord, de-a lungul unui drum pastoral, ajungând după 2 ore în șaua Florea Podeanu, la 1940 metri unde un stâlp ne indică spre dreapta coborârea spre cantonul Piscul Negru pe traseul 51. Urcăm pe lângă stâlpi de marcaj și după o oră ajungem pe Vârful Podeanu, la 2262 metri, marcaj de stâlp, cu o panoramă extraordinară spre crestele Călțunului și Negoiului.

De aici mergem pe o culme îngustă 2 ore până la poalele Călțunului unde găsim o placă și un stâlp ce ne atenționează că este o potecă periculoasă, doar pentru cei cu experiență, iar săgeata arată spre comuna Arefu prin Podeanu și Marginea.

Noi ne abatem la stânga coborând spre Căldarea Berbecilor, o porțiune foarte dificilă. Trevem de un vâlcel cu apă și la 120 metri diferență de nivel ajungem în Căldarea Berbecilor de unde mergem spre dreapta, pe marcaj. După 20 de minute găsim o lespede pe care scrie spre Vf. Podeanu, spre Strunga Doamnei. Urcăm, trecem un horn și ajungem pe poteca de legătură dintre Vârful Negoiu la stânga și Strunga Doamnei la dreapta, putând merge în ambele direcții. Coborâm din șa pe versantul nordic la marcajul traseului de creastă dintre Strunga Dracului și lacul Călțun, unde găsim refugiul Salvamont.

Spre Vârful Negoiu, la 2535 metri, mergem la stânga timp de o oră.


Trasee Munții Făgăraș
Comentarii
This page loaded in 0.003 seconds. Memory usage: 396 - 456 KB.