Traseul Șaua Podragului – Fereastra Mare a Sâmbetei


Timp de parcurs: 7 ore

Traseul pornește din Șaua Podragului spre est, Vârful Tărâța rămâne în stânga, și traversăm Căldarea Podul Giurgiului până la șaua din culmea Muntelui Podul Giurgiului. De aici ajungem la Obârșia Orzănelei Mici și coborâm pe Șaua Ucea Mare, la 2200 metri. În stânga se află abruptul sălbatic al Ucei Mari, iar în dreapta Valea Orzănelei Mici. Continuăm urcușul traversând oblic coasta Muntelui Corabia. Vârful său de 2407 metri rămâne în stânga, în timp ce spre dreapta coboară în serpentine vechiul drum al Dorobanților ce trecea din Țara Românească în Transilvania prin Șaua Corăbiei, la 2364 metri. Mergem pe fețele sudice ale muntelui până la Obârșia Orzănelei Mari de unde, prin stânga, ieșim la Șaua Ucișoarei. Dincolo de căldările Orzănelei Mari vedem trapezul Viștea – Moldoveanu iar spre sud, Coastele Mari – Picuiata. Urcăm pieptiș până la creastă pe Șaua Ucișoarei, la 2312 metri, având în stânga valea glaciară Ucișoara, plină de grohotișuri, ca un profil în forma literei U, cu Gârdomanul în stânga și Viștea Mare în dreapta. Ocolim Vârful Orzănelei – Ucișoara de 2418 metri, spre dreapta, apoi revenim pe buza prăpastiei transilvane în Fereastra Orzănelei la 2305 metri, de unde spre dreapta coboară traseul 57 cu marcaj de punct albastru spre stânele din podul Giurgiului, cu legătură spre Lacul de baraj Vidraru. Urmează un urcuș obositor de 222 metri până pe vârful Viștea Mare, la 2527 metri. De aici vedem spre vest Vârfurile Lespezi, Negoiu, Scara, Șerbota și Ciortea, apoi în depărtări culmea Ciocanu – Năneasa sub zidul Albinei, și masivul Iezer – Păpușa spre sud-est. De la vest spre est vedem Vânătoarea lui Buteanu, Arpașu Mare, Podragu, Tărâța, Ucea, Hârtopu Ursului, Gălbenele, Gălășescu Mare, Vârful la Fundul Bândei, toate având peste 2400 metri, apele aruncându-se în cascade de sub cotloanele lor. Din Viștea Mare spre Moldoveanu, la sud, începe o potecă turistică marcată cu punct roșu, care ne duce dincolo de Spintecătura Moldoveanului și după 25 de minute ajungem în vârf, la 2544 metri.

    Trasee de legătură din Vârful Moldoveanu:
  • spre Slatina sau Nucșoara, peste Vârful Scărișoara Mare, traseul 60;
  • spre stațiunea Brădet prin Valea Vâlsanului, traseul 61;
  • spre Brădet peste Vârful Picuiata, traseul 62.

Din Viștea Mare mergem spre nord-est și coborâm în pantă, traversăm un sohodol apoi prin scurtături încrucișate timp de 30 de minute până în Șaua Viștei Mari, la Portița Viștei, 2310 metri, cu perspectiva Văii Rele și a Iezerului Moldoveanu spre dreapta, dincolo de care se ridică piramida Piscului Roșu. Un stâlp metalic indică traseul cu triunghi roșu spre nord, la stânga, prin Valea Viștei Mari, în Orașul Victoria, pe traseul 15, iar la sud sau dreapta, traseul 59 la Slatina, prin Valea Rea. La 2140 metri în Căldarea Văii Rele se află un refugiu pentru 6-7 persoane. Din această răscruce înaintăm pe versantul sudic al Hârtopului Ursului, până când intersectăm Muchia Hârtopului, desprinsă din Hârtop, Vârful La Padina Oțelei, de 2461 metri, apoi intrăm în Obârșia Văii Rele a Gălășescului pe deasupra primei căldări. Depășim Fereastra de la Hârtopul Ursului la 2358 metri și continuăm drumul pe fața sudică a Muntelui Gălbenele cu Vârful din stânga de 2456 metri, ajungem în Căldarea Mioarelor și vedem per fundul ei Lacul Mănăstirii, la 2168 metri.

Coborâm apoi în Șaua Vestișoarei la 2291 metri, având sub noi un perete vertical cu hornuri, umezeală și grohotiș. În dreapta văii se află pereții Muchiei Derăgușului, iar în stânga, Muchia Zănoagei. Pe prisma de sus a căldării vedem Iezerul Viștișoarei. Din această curmătură urcăm pe fețele sudice ale Gălășescului Mare, apoi lăsăm în stânga Vârfurile de 2471 și 2455 metri și ieșim deasupra Căldării Mari de răsărit a Gălășescului. Un mic ocol ne apropie iar de creastă în Fereastra Răcorelelor, în stânga rămânând Valea Sâmbetei. Orientați spre sud-est, urcăm panta pe piciorul Gălășescului Mic și trecând la sud de Vârful său de 2410 metri, intrăm în Căldărușa Gălășescului, apoi coborâm în dreptul hornului central al Ferestrei Mici a Sâmbetei, de unde putem coborî pe traseul 13 la cabana Valea Sâmbetei. Urcăm de aici pe spinarea sudică a Muntelui Slănina, Glemea ori Budru, admirând spre sud-est panorama obârșiilor Văii Bândei până sub Urlea și Fundul Bândei. Coborâm pe piciorul sudic al Slăninei cam 15 minute, când ajungem în Fereastra Mare la 2188 metri, sub Colțul Bălăceni marcat de un stâlp indicator.

    Trasee de legătura:
  • spre stânga sau nord, Cabana Valea Sâmbetei și Complexul Turistic Sâmbăta, pe traseul 11;
  • spre Curmătura Zârnei, pe traseul de creastă est-vest, etapa VII.

Trasee Munții Făgăraș
Comentarii
This page loaded in 0.004 seconds. Memory usage: 396 - 457 KB.