Traseul Șaua Scării – Șaua Surului


Timp de parcurs: 4 - 4½ ore

Iarna este un traseu periculos, în special în porțiunea Scărișoara – Gârbova – Lacul Avrig – Șaua Avrigului, din cauza avalanșelor.

Traseul pornește din Șaua Scării urmând linia de creastă spre vest și marcajul bandă roșie. Urcăm până la Vârful Puha de 2177 metri și continuăm urcușul cu Căldarea Porumbăcelului în dreapta. Poteca ocolește Vârful Scărișoara, la 2261 metri, și Muchia Scărișoarei spre nord, apoi urcăm pe Vârful Scara la 2306 metri, unde găsim un stâlp de marcaj. Privind spre orizont, de aici vedem Masivul Ciortea spre sud-vest, cu peretele său cu torenți și grohotișuri la bază, ce străjuiește Lacul Avrig. Spre est vedem Vârful Negoiu, iar spre nord culmea Scărișoarei pierdută spre Țara Oltului.

Coborâm lângă curmătura estică a Gârbovei, din care se desprinde spre dreapta, respectiv nord-est, poteca traseului 38 marcată cu cruce roșie pe culmea Scărișoarei, spre Cabana Bărcaciu, cu legătură spre Poiana Neamțului. Un stâlp indicator face intrarea pe acest traseu.

După curmătura estică a Gârbovei, spre sud-vest, ocolim prin sud Vârful Gârbova de 2187 metri, ajungând în curmătura vestică, la 2140 metri, unde un stâlp de marcaj ne Întâmpină. De aici coborâm în căldare spre Lacul Avrig.

Din curmătura vestică, un marcaj vechi pe bandă roșie merge pe firul crestei urcând 300 metri până ajunge în Vârful Ciortea II la 2422 metri, din care se desprinde Culmea Mâzgavului, pe care se găsește Capul Bâlei sau Boiu de 2426 metri, pe culmea Munții Boia – Mâzgavu – Petriceaua – Titescu – Sfântul Ilie, ajungând în sud până la Munții Frunții și Coziei. Spre vest marcajul urmărește creasta dintre Ciortea II și Ciortea I, la 2427 metri, coborând apoi pe direcția sud-nord până la Portița Avrigului, depășind în drum Turnul Lacului, la 2247 metri. În Ciortea se află cinci peșteri, Peștera Mare de 37 metri lungime, la 2424 metri altitudine, reprezentând grota aflată la cea mai mare altitudine din Carpații României.

Pe marcaj spre dreapta coborâm spre Lacul Avrig traversând vâlcele printre stânci pe abruptul nordic al Ciortei, urmează porțiuni mai grele cu poteca deteriorată de apă, și ajungem la Căldarea Avrigului, pe malul Lacului Avrig. Aici este un stâlp indicator pe ramificația traseului 39, cu marcaj de punct albastru spre Cabana Bărcaciu.

De aici urcăm spre Portița Avrigului, între Vârtopul Roșu la nord și Turnul Lacului la sud. Urmează grohotișurile ruginii ale Vârtopului Roșu, și după 30 de minute ajungem la 2178 metri, Șaua Lacului – Portița Avrigului. Poteca o ia la dreapta, urcând spre o mică șa spre nord, deasupra Văii Vârtoapelor. Drumul continuă în serpentine pe pantele sudice ale Budislavului numit și Racoviceanu Mare, timp de 30 de minute, cand ajungem la spinarea rotunjită a muntelui, la sud de vârf. Din Budislavu aflat la 2371 metri, spre nord se află Piscul Roșu care desparte Valea Roșiilor de Valea Vârtoapelor, iar la sud Izvorul Budislavului și Izvorul Surului, spre care duce drumul nostru. Surul are o formă de trapez, cu vârfurile sale Suru de 2283 metri și Capul Suruleui de 2274 metri. La stanga, dincolo de Șaua Surului se află Vârful Găvanu, numit și Lăcustele, de 2135 metri, pe piciorul său sudic aflându-se Colțul Miclăușului, de 2049 metri. În spate mai putem vedea încă vârfurile Ciortei și Negoiului.

Drumul nostru coboară de pe culme spre vest, printre stâlpi de marcaj, până la Șaua Budislavului, 2200 metri, în timp ce la nord mai vedem unul dintre ultimele circuri glaciare, apoi străbatem versantul sudic al muntelui Suru, prin Curmătura Roșilor, la 2225 metri, Vârful Capul Surului și Vârful Suru. În această zonă întâlnim mai multe izvoare, Șipotul lui Glasie fiind ultimul. Apoi ajungem în Șaua Surului, la 2110 metri, timp de parcurs aproximativ două ore de la Lacul Avrig. În dreapta se află Vârful Suru, iar în stânga Vârful Găvanu sau Lăcustele. De aici pornește spre nord-vest traseul 42 marcat cu triunghi roșu coborând spre Cabana Suru, unde se face legătura cu comuna Sebeșu de Sus sau Avrig, cu ajutorul unui stâlp indicator.

    Trasee de legătură:
  • spre Cabana Suru, traseul 42;
  • spre halta CFR Valea Mărului din Valea Oltului, traseul de creastă est-vest, etapa IX.

Trasee Munții Făgăraș
Comentarii
This page loaded in 0.0046 seconds. Memory usage: 396 - 456 KB.