Traseul Turnu Roșu – Chica Pietrelor sau Petrilor


Timp de parcurs: 3½ ore

Pornim de la stația CFR Turnu Roșu spre centul localității, mergem spre sud până la marginea satului, apoi la dreapta, pe drumul vitelor spre pășune, marcat de un șipot, după 5 minute ajungând pe Dealul Ciorului, depășim pârâul și de la bifurcație urcăm la stânga prin pășunea cu arini și mesteceni, iar după o serpentină ieșim pe un tăpșean aproape de vârf. Lăsăm Vârful Ciorului în stânga și urcăm printre mesteceni, arini și fagi, după 30 de minute fiind pe culme de unde coborâm ușor spre Lunca Frasinului și șipotul Frasinului, cu o frumoasă perspectivă spre Valea Oltului, Sibiu și Podișul Hârtibaciului. Trecem de poteca ciobănească și urcăm în stânga spre Chica Frasinului, urmează o o bârșie, o pășune, Valea Iagului și apoi, la încă 5 minute, o nouă culme de unde coborâm prin pădure pe culmea principală a dealului, apoi spre vest, cu marcaj pe copaci. Urcăm culmea Pietriceaua, iar la 1000 metri, la 1,30 ore de la plecarea din Turnu Roșu, urcăm pe serpentine pe muchia Hulei Pietroase, ajungând pe hulă după 15 – 20 de minute de urcuș, de unde vedem Valea Caselor prin pădurea de fag. Trecem culmea și străbatem Poiana Pleașa unde găsim o colibă, de aici lăsăm în stânga drumul prin pădure spre Valea Caselor și Poiana Fântânii, poteca la locul de bifurcație fiind marcată cu cruce roșie. Urcăm spre Vârful Fântâna prin pădurea de fag iar după 45 de minute ieșim la 1350 metri între afini și coacăze, dar și molizi și un stâlp indicator de unde urcăm în serpentine spre Culmea Comarnicului. Aici un alt stâlp între Izvorul Vulcului la vest și Pârâul lui Ionel la est, devem Depresiunea Sibiului, Munții Cindrel și Dealurile Tălmaciului. Facem popas, apoi spre stâna de sub Vârful lui Ionel pe un drum jalonat de un stâlp de marcaj, urcăm în serpentine spre Izvorul Vulcului, găsim calcare și o stâncă însemnată cu o săgeată albă și frântă iar mai sus, stâlpul metalic de pe creasta principală, unde marcajul este cu bandă roșie iar priveliștea este imprsionantă: Valea Curpănului, Munți Lotrului, Depresiunile Oltului și Cibinului, Podișul Hârtibaciului și apele Oltului.

    Trasee de legătură:
  • la stânga sau est, șaua Surului și Cabana Suru pe traseul de creastă vest-est, etapa I;
  • la dreapta sau vest, Valea Oltului, halta CFR Valea Mărului, Culmea Strâmbanu, pe traseul de creastă est-vest, etapa IX.

Trasee Munții Făgăraș
Comentarii
This page loaded in 0.0055 seconds. Memory usage: 352 - 408 KB.